Les Ninkarse & leurs couleurs

Karẽŋra-ya fãrfãre gõnnɔ

Kalam ya tã wʋn yẽ fãrfãre gõnnɔ karẽŋɛ, bɩɩ ya dɩkɛ ẽŋɛ (telesarze) ya ɔrdinatɛɛrɩ pʋam.