Les Ninkarse & leurs couleurs

Ya zaarɛ !

Ya zaarɛ. Kalam boe la Fãrfare bõnnɔ zẽ'a la. Ya tã yẽ fãrfãr tẽŋa kartdõma ya sãn dĩ kalam . Nẽrba basɛba wi'iri ninkãrɛ yetɔga la tɩ gʋrnɛ, bɩɩ fãrfãrɛ bɩɩ nankam.