Ya zaarɛ !

Ya zaarɛ. Kalam boe la Fãrfare bõnnɔ zẽ'a la. Ya tã yẽ fãrfãr tẽŋa kartdõma ya sãn dĩ kalam. Nẽrba basɛba wi'iri ninkãrɛ yetɔga la tɩ gʋrnɛ, bɩɩ fãrfãrɛ bɩɩ nankam.

Ninkarse tressage accueil 400x300.jpg